enova - modyfikacja i dopasowanie programu

Każda działalność jest inna. To Państwo odnosząc sukces w prowadzeniu firmy znaleźliście niszę i prawidłowy sposób działania na rynku. Procesy i zasady na których opiera się działalność to siła Waszej firmy. Aby dopasować się do specyfiki, potrzeb przedsiębiorstwa, oraz wybranego sposobu księgowości i rozliczeń z urzędami, program można odpowiednio skonfigurować, rozbudować lub zmodyfikować. W zakres usług przez nas oferowanych wchodzi odpowiednia modyfikacja i dopasowanie programu do firmy, integracja z innymi programami np. Płatnik, konfiguracja eDeklaracji do wysłania dokumentów do Urzędów Skarbowych drogą elektroniczną.

   Zakres zmian możliwych do wprowadzenia w programie jest tak olbrzymi, że nie sposób wymienić wszystkie możliwości. Najczęściej spotykanymi są:

  • Modyfikacja wszelkich wydruków. Dodawanie logo, dodatkowych informacji statycznych i zmiennych ustalanych na podstawie danych z programu, zmiany numeracji, usuwanie zbędnych informacji. Zmiana wyglądu.
  • Tworzenie nowych wydruków, raportów i zestawień.
  • Zmiana istniejących i stworzenie nowych algorytmów do wyliczania dowolnych danych, np. rabatów, wskaźników, składników płacowych, prowizji.
  • Eksporty i importy danych. Więcej...
  • Tworzenie nowych i rozszerzanie istniejących raportów o dodatkowe dane.
  • Zmiana domyślnych widoków w programie w tym wyciąganie przydatnych danych i ukrywanie zbędnych.


   Enova to system umożliwiający niemal nieograniczone możliwości rozbudowy. Na Państwa życzenie możemy napisać program lub moduł zawierający dowolne funkcje, które okażą się potrzebne w Waszej firmie.

Script logo