szkolenia

Integralną częścią każdego wdrożenia jest szkolenie. Prowadzimy szkolenia z całego zakresu działalności którą obejmuje nasza firma. W szczególności są to szkolenia z:

  • obsługi komputera
  • bezpieczeństwa informatycznego
  • podstawowej obsługi programu enova
  • zaawansowane szkolenia z programu enova

   Szkolenia zaawansowane z enova dotyczą konkretnego modułu w programie enova i zazwyczaj są dopasowane do specyfiki konkretnego rozwiązania wdrożonego w danej firmie.

  • obsługi wdrożonego wyposażenia
  • wirtualizacja na poziomie podstawowym i zaawansowanym
Script logo