opis wybranych modułów

enova podzielona jest na moduły, co umożliwia łatwe poruszanie się wewnątrz programu oraz zakup tylko tych funkcji które są potrzebne.

Poniżej wymienione moduły odpowiadają zakresom funkcjonalności dostępnym w programie. Moduł w cenniku może zawierać kilka modułów funkcjonalnych. Na przykład ewidencja środków pieniężnych lub dokumentów jest dostępna praktycznie po zakupie dowolnego z modułów cennikowych.

Oprócz podziału na moduły jest dostępne są wersje programu zwane kolorami, różniące się funkcjonalnością. Zmiana wersji na wyższą wiąże się jedynie z pokryciem różnicy w cenie. Po wgraniu licencji dodatkowe funkcjonalności będą od razu dostępne.

  • Faktury
  • Handel
  • KPIR, Księga Handlowa
  • Kadry i Płace
  • Środki trwałe
  • CRM
  • Inne moduły i dodatkiFaktury

Moduł faktury czyli program do wystawiania faktur i wiele innych umożliwia m.in.:

  - wystawianie faktur zaliczkowych, proforma, zwykłych i korekt, oraz faktur do paragonów
  - wystawianie paragonów i faktur fiskalizowanych na wybranych drukarkach fiskalnych
  - rejestrację faktur zakupowych
  - ewidencję niemal nieograniczonej liczby towarów, z możliwością ustalenia różnych kategorii cen
  - grupowanie towarów wg własnych cech (kategorii)
  - ewidencję niemal nieograniczonej liczby kontrahentów, grupowanie ich własnych cech (kategorii)
  - możliwość przyporządkowania każdemu towarowi odrębnej ceny i nazwy na każdego kontrahenta (ceny indywidualne)
  - prowadzenie ewidencji środków pieniężnych, rachunków bankowych i kas, rejestrację przelewów wpłat i wypłat
  - prowadzenie rozliczeń z kontrahentami
  - tworzenie wielu cenników standardowych i dla kontrahenta

Program umożliwia pracę w PLN i innych walutach.


Handel

  - wszystkie funkcje modułu Faktury
  - program magazynowy czyli:
  - prowadzenie gospodarki magazynowej
  - wystawianie dokumentów magazynowych: WZ, PZ, MM, Inw, strata, RW, PW....KPIR, Księga Handlowa

Moduły księgowe czyli program do księgowości. Umożliwia prowadzenie wszystkich rodzajów księgowości: ryczałtowych, uproszczonych i pełną księgowość. Umożliwia prowadzenie rejestu VAT, wydruk wszystkich dokumentów. Ponadto umożliwia wydruk deklaracji lub ich składanie w formie elektronicznej, np. VAT-7.

Moduł KPiR umożliwia m.in.:
  - ewidencję dokumentów sprzedażowych, zakupowych ręczną i automatyczną z modułu Faktury/handel
  - ewidencję niemal nieograniczonej liczby kontrahentów, grupowanie ich własnych cech (kategorii)
  - prowadzenie ewidencji rachunków bankowych i kas, rejestrację przelewów wpłat i wypłat
  - prowadzenie rozliczeń z kontrahentami
  - ewidencję pojazdów
  - rejestr VAT, deklaracja VAT, wysłanie jej drogą elektroniczną z podpisem cyfrowym
  - noty korygujące, odsetkowe, kompensaty, wezwania do zapłaty
  - RMK
  - no i oczywiście prowadzenie samej księgi przychodów i rozchodów.Kadry i Płace

Moduł enova Kadry i Płace umożliwia m.in.:

  - rejestrację ogromnej ilości danych kadrowych oraz umów
  - naliczanie zgodne z obowiązującymi przepisami płac (w tym wyrównanie do minimalnej, składki ZUS związane z wiekiem itp.)
  - drukowanie różnorakich druków np. umów, zaświadczeń, świadectw
  - naliczanie i druk dokumentów PIT, wysyłka również drogą elektroniczną
  - integracja z programem płatnika, druki zgłoszeniowe itp
  - zajęcia wynagrodzeń
  - badania lekarskie
  - kalendarze, czas pracy itp
  - dowolna ilość pracowników
  - dowolna ilość dodatków płacowych
  - przygotowanie przelewów, integracja z modułem księgowym
  - wiele innychŚrodki trwałe

Umożliwia rejestrację środków trwałych, naliczanie amortyzacji. Dane automatycznie pojawiają się w module księgowym.


CRM

Moduł umożliwiający znaczną rozbudowę. Oprócz zarządzania kontaktami z klientem umożliwia prowadzenie rejestracji dokumentów. Obieg dokumentów i wiele innych.


Inne moduły i dodatki

- import elektroniczny wyciągów bankowych
- moduły przydatne w jednostkach edukacyjnych i budżetowych
- wypożyczalnia, serwis

Wszystkie moduły są ściśle powiązane i automatycznie dokumenty utworzone w jednym z modułów są widoczne w innym np. faktury w księgowości.

Umów się na spotkanie i prezentację.

Script logo